39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Pomoc dla Ukrainy
11 marca 2022r. | Administrator

Szkolne Koło Wolontariatu „Kopernik Pomaga” zor­ga­ni­zo­wa­ło zbiórkę darów dla dotkniętej wojną ludności Ukra­iny. Na apel wolontariuszy sercem i ofiarnością od­po­wie­dzia­ła cała społeczność szkolna. Zebrane zostały m.in. ko­ce, śpiwory, poduszki, ciepła odzież, czajniki, kubki ter­micz­ne, termosy, leki i wiele innych artykułów, które zostały prze­ka­za­ne potrzebującym. Dziękujemy wszystkim za wiel­kie serce, wsparcie i zrozumienie.

obrazek
te: 0.026s dbnc: 6 dbnq: 6