39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Złota Szkoła
17 marca 2022r. | Administrator

Delegacja naszego liceum odebrała certyfikat „Złotej Szko­ły” przyznany w tegorocznym rankingu „Perspektyw”. Uro­czys­ta ceremonia wręczenia wyróżnień odbyła się 16 mar­ca w auli Politechniki Rzeszowskiej. II LO re­pre­zen­to­wał Dyrektor Zbigniew Rzeźnik oraz trójka wytypowanych uczniów: Amelia Dudek, Wiktoria Klich i Daniel Pazdro. Na uro­czys­toś­ci obecny był również Pan wicestarosta Andrzej Bry­ła, który jest odpowiedzialny za edukację w powiecie mie­lec­kim. Dzięki wysokiej zdawalności matur oraz dużej licz­bie laureatów i finalistów olimpiad „Kopernik” znalazł się na szóstym miejscu wśród najlepszych placówek edu­ka­cyj­nych na Podkarpaciu. To ogromny sukces całej spo­łecz­noś­ci szkolnej!

obrazek
te: 0.031s dbnc: 6 dbnq: 6