39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
22 marca 2022r. | Administrator

Nasze liceum otrzyma środki finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. Otrzymane wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 zostanie przeznaczone na: zakup nowości wydawniczych i sprzętu komputerowego do biblioteki szkolnej, realizację działań promujących czytelnictwo (w tym finansowanie nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo). Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6