39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Udział w projekcie Muzeum Historii Żydów Polskich „Polin”
30 marca 2022r. | Administrator

Młodzież naszego liceum obejrzała film pt. „Dowód Toż­sa­moś­ci” w reżyserii Mikołaja Grynberga. Projekcja fil­mu była okazją do przyjrzenia się, jak ewoluuje nasza pa­mięć o zagładzie Żydów i jaką rolę pełni w świadomości współ­czes­nych nastolatków. W oparciu o materiały dy­dak­tycz­ne Muzeum Historii Żydów Polskich uczniowie dy­sku­to­wa­li na temat antysemityzmu, dyskryminacji oraz toż­sa­moś­ci.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6