39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Niezwykłe osiągnięcia
25 kwietnia 2022r. | Administrator

W niedzielę 24 kwietnia wręczono wyróżnienia przy­zna­wa­ne przez prezydenta miasta Mielca oraz starostę po­wia­tu mieleckiego. Podczas gali nagrodzono osoby, które w ubie­głym roku wykazały się szczególnymi osiągnięciami. W kategorii „kultura” nagrodę otrzymał uczeń klasy 3Bg - Do­mi­nik Kapinos - za „niezwykłe osiągnięcia podczas fe­sti­wa­lów organowych oraz promocję powiatu mieleckiego na ogólnopolskich arenach”. Dominik zdobył główną nagrodę Grand Prix podczas XVI Białostockiego Festiwalu Młodych Organistów, był Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Mło­dych Organistów w Sanoku oraz Ogólnopolskiego Kon­kur­su Organowego w Olsztynie. Jest też stypendystą dy­rek­to­ra Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6