39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Spotkania z rodzicami - 17.04.2024 r. (środa)

Rodziców uczniów klas II i III zapraszamy na godz. 16.00.

Rodziców uczniów klas I i IV zapraszamy na godz. 17.30.

ROZKŁAD SAL

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

II edycja Mieleckich Warsztatów Matematycznych
25 kwietnia 2022r. | Administrator

Uczniowie Kopernika we współpracy z Agencją Roz­wo­ju Regionalnego MARR S.A. zorganizowali warsztaty ma­te­ma­tycz­ne, które odbyły się 20 kwietnia w inkubatorze In-Tech. Głównym organizatorem wydarzenia był Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 3B. W warsztatach licznie uczest­ni­czy­li maturzyści oraz młodsi pasjonaci matematyki z mie­lec­kich szkół, którzy mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Pa­wła Dobrowolskiego na temat klasycznych zagadnień kom­bi­na­to­rycz­nych. Kolejny wykład dotyczący kongruencji po­pro­wa­dzi­li uczniowie naszego liceum: Tomasz Martyński, Daniel Pazdro i Wojciech Wójcik (uczniowie 3Bg). W trak­cie wydarzenia przeprowadzono quiz oraz rozdano nagrody sponsorowane przez firmę Xerima.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6