39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Uczniowie klas maturalnych Kopernika odebrali świadectwa ukończenia szkoły
30 kwietnia 2022r. | Administrator

Nie pamiętamy dni, pamiętamy chwile…

29 kwietnia 2022 r. uczniowie klas trzecich naszego li­ce­um otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uro­czy­stość była też okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla naj­zdol­niej­szych oraz najaktywniejszych społecznie ab­sol­wen­tów. Tradycyjnie były i radość, i łzy (wzruszenia oczy­wiś­cie). Miłą niespodzianką były filmowe wspomnienia klas: 3Ag, 3Bg, 3Cg, 3Dg, 3Eg i 3Fg opuszczających mury na­szej szkoły. Oprawę muzyczną wydarzenia zapewnił chór II LO pod opieką Pani Agnieszki Straż. Każdy z ab­sol­wen­tów otrzymał pamiątkowy medalion wykonany przez Pana To­ma­sza Mrozowskiego – absolwenta naszej szkoły, ro­dzi­ca, fundatora nagród i przyjaciela Kopernika. Ten rocznik za­pi­sał się złotymi zgłoskami w historii II LO pomimo trud­noś­ci związanych z pandemią. Będzie nam Was brakowało!

Zobacz zdjęcia w galerii...

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6