39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej
13 maja 2022r. | Administrator

10 maja w Starostwie Powiatowym w Mielcu odbył się „Po­wia­to­wy konkurs z wiedzy prawnej” pod honorowym pa­tro­na­tem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lon­cza­ka. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z terenu powiatu mieleckiego. Z radością in­for­mu­je­my, że zwycięzcą tegorocznego konkursu został Jan Cię­żad­ło (2B), zdobywając 39 pkt. na 40 możliwych, a dru­gie miejsce zajął Wojciech Kopacz (2B). Serdecznie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6