39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka klas 2B i 3B do Wrocławia
27 maja 2022r. | Administrator

W dniach 23-25 maja uczniowie klas 2B i 3B od­wie­dzi­li Wrocław - miasto stu mostów i krasnali. Wizyta w sto­li­cy Dolnego Śląska była dla licealistów okazją do za­głę­bie­nia się w jej historii, a także umożliwiła im podziwianie wielu in­te­re­su­ją­cych zabytków. W czasie trzydniowego pobytu we Wro­cła­wiu młodzież miała okazję zobaczyć m.in. najstarszą część miasta - Ostrów Tumski oraz Stare Miasto, fontannę mul­ti­me­dial­ną przy Pergoli, wrocławski Ogród Zoologiczny z niesamowitym Afrykarium, Panoramę Racławicką, naj­wy­żej położony punkt widokowy w Polsce, czyli wieżę Sky To­wer oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Wy­jazd był wspaniałą okazją do spędzenia wspólnie czasu.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6