39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka klasy 2E
2 czerwca 2022r. | Administrator

W dniach 26-27.05.2022 r. klasa 2E przebywała na wy­ciecz­ce w Lublinie. Pobyt w tym mieście, którego po­cząt­ki sięgają XIII wieku, był doskonałą lekcją historii. Ucz­nio­wie przeszli Lubelską Trasą Podziemną, zwiedzili za­byt­ko­wą część miasta oraz Zamek Lubelski, w którym pod opie­ką pani przewodniczki zdobywali wiedzę na temat zna­cze­nia symboli w sztuce. Kolejnym odwiedzonym miej­scem był Ogród Botaniczny UMCS pełen pięknych i egzotycznych roś­lin. Ostatnim punktem wycieczki było Państwowe Mu­ze­um na Majdanku upamiętniające niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6