39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Daniel prelegentem Seminarium Wydziału Chemii UJ
8 czerwca 2022r. | Administrator

2 czerwca na Wydziale Chemii Uniwersytetu Ja­giel­loń­skie­go w Krakowie odbyło się Seminarium Wydziałowe Fo­rum Młodych. Absolwent naszego liceum, Daniel Pazdro, wy­gło­sił referat i zaprezentował swój projekt badawczy na te­mat „Analiza struktury odmian polimorficznych tol­bu­ta­mi­du” prowadzony w Zespole Inżynierii Krystalicznej i Analizy Struk­tu­ral­nej Wydziału Chemii UJ. Daniel odebrał dyplom z rąk Dziekana Wydziału Chemii UJ Pana prof. Wojciecha Ma­cy­ka. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6