39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukcesy chemiczne uczniów Kopernika
8 czerwca 2022r. | Administrator

21 maja miało miejsce uroczyste zakończenie XIII Ogól­no­pol­skie­go Podkarpackiego Konkursu Che­micz­ne­go. Ucz­nio­wie naszej szkoły: Alicja Pazdro (2C), Daniel Paz­dro (3Bg) oraz Konrad Rybka (3Cg) zdobyli nagrodę ze­spo­ło­wą, zajmując II miejsce. W klasyfikacji in­dy­wi­du­al­nej Daniel Pazdro uzyskał 4 miejsce i tytuł laureata. Che­mi­cy z Kopernika odnieśli również sukcesy w Olimpiadzie Wie­dzy Chemicznej dla Szkół Ponadpodstawowych or­ga­ni­zo­wa­nej przez wydział Chemii UJ. Daniel Pazdro uzyskał ty­tuł laureata, Alicja Pazdro zdobyła tytuł finalistki. Ser­decz­nie gratulujemy!

obrazek
te: 0.020s dbnc: 6 dbnq: 6