39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

3C na wykładach z chemii
15 czerwca 2022r. | Administrator

9 czerwca uczniowie klasy 3C wraz z prof. Zbig­nie­wem Konopką uczestniczyli w wykładach „Chemia i świat­ło” zorganizowanych na Wydziale Chemii Uni­wer­sy­te­tu Ja­giel­loń­skie­go w Krakowie. Było to nie­zwyk­łe i pouczające do­świad­cze­nie, które utwierdziło część licealistów w prze­ko­na­niu, że chcą swoją przyszłość zwią­zać właśnie z In­sty­tu­tem Chemii.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6