39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Jakub Koza najlepszym maturzystą powiatu mieleckiego
22 czerwca 2022r. | Administrator

Z dumą informujemy, że 22 czerwca podczas uro­czys­tej gali „Komputer dla Najlepszego” nasz te­go­rocz­ny ab­sol­went, Jakub Koza, został wybrany naj­lep­szym maturzystą po­wia­tu mieleckiego. Plebiscyt jest organizowany przez Sta­ros­two Powiatowe w Mielcu w ramach uroczystego za­koń­cze­nia roku szkolnego. Jest to świetna okazja, aby na­gro­dzić i wyróżnić najzdolniejszą młodzież szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z powiatu. Gratulujemy Jakubowi i życzymy dal­szych sukcesów!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6