39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wyróżniono najzdolniejszych uczniów
23 czerwca 2022r. | Administrator

22 czerwca Starostwo Powiatowe w Mielcu po raz 22. nagrodziło najlepszych uczniów mieleckich szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. W zaszczytnym gronie uho­no­ro­wa­nych lau­re­a­tów i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów ar­tys­tycz­nych i sportowych znaleźli się uczniowie II LO. Byli to: Daniel Pazdro – finalista Olimpiady Chemicznej, Alicja Paz­dro – finalistka Olimpiady Chemicznej, Paulina Jaromi – fi­na­list­ka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Maciej Kaź­mier­ski – laureat Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje orę­ża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wied­nia”, Wiktoria Klich – finalistka Olimpiady Wiedzy Eko­lo­gicz­nej i finalistka Olimpiady Lingwistyki Ma­te­ma­tycz­nej, Jan Wanatowicz – finalista Olimpiady Fizycznej, fi­na­lis­ta Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz finalista Olim­pia­dy „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”, Paweł Żuczek – fi­na­lis­ta Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Fi­zycz­nej, Jakub Pazdro – uczestnik zawodów III stopnia Olim­pia­dy Informatycznej, Mateusz Czerkies – pasjonat szy­bow­ców, uczestnik Mistrzostw Polski Modeli Szy­bow­ców. Komputer najlepszego maturzysty powiatu mie­lec­kie­go trafił do Jakuba Kozy – laureata Olimpiady Literatury i Ję­zy­ka Polskiego . Serdecznie gratulujemy uczniom i ich ro­dzi­com oraz opiekunom naukowym.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6