39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Literacki sukces Wojtka
24 sierpnia 2022r. | Administrator

Dnia 12 lipca 2022 roku w auli rzeszowskiej filii Col­leg­ium Humanum odbyła się uroczystość pod­su­mo­wu­ją­ca II Pod­kar­pac­ki Konkurs na Esej "Świecie nasz". Nagrody wrę­cza­li rektor uczelni prof. dr hab. Paweł Czarnecki oraz pro­rek­tor prof. dr Małgorzata Dubis. Wyróżnionych zostało 6 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pod­kar­pac­kie­go, a wśród nich uczeń naszej szkoły Woj­ciech Ko­pacz (3B). Serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6