39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

83. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września 2022r. | Administrator

1 września na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 od­by­ła się uroczystość uczczenia 83. rocznicy wybuchu II woj­ny światowej. O tragicznych wydarzeniach Września 1939 r. przypomniała p. Małgorzata Ciejka, której prze­mó­wie­nie odczytała Amelia Dudek (kl. 4E). Uroczystość uświet­nił występ chóru II LO. Na koniec delegacje uczest­ni­ków obchodów oddały hołd poległym, składając wią­zan­ki kwia­tów pod tablicami upamiętniającymi bitwy woj­ska pol­skie­go.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6