39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty matematyczne
15 września 2022r. | Administrator

14 września w naszej szkole odbyły się warsztaty ma­te­ma­tycz­ne. Tematem przewodnim były czworokąty cy­klicz­ne i okręgi opisane. Zajęcia prowadzili absolwenci II LO: To­masz Martyński i Daniel Pazdro. Warsztaty cieszyły się du­żym zainteresowaniem uczniów wszystkich klas.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6