39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty językowe 2E w bibliotece SCK
21 września 2022r. | Administrator

20 września klasa 2E wzięła udział w warsztatach ję­zy­ko­wych "Trochę historii. Śladami mowy mieleckiej". Za­ję­cia prowadzone były w ramach realizacji projektu "Bi­blio­te­ka na językach", w którego realizację młodzież naszego li­ce­um została zaproszona przez Bibliotekę Sa­mo­rzą­do­we­go Centrum Kultury w Mielcu. Projekt ma na ce­lu po­zna­nie m.in. historii naszego miasta, ale od strony nie­kon­wen­cjo­nal­nej i przy wykorzystaniu bogatych zasobów zbiorów bi­blio­tecz­nych i muzealnych. Uczniowie mieli okazję do­wie­dzieć się, jakimi językami mówili kiedyś mieszkańcy na­sze­go miasta, i jakie ślady z ich mowy zachowały się w słow­ni­ku współczesnych mieszkańców Mielca.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6