39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Uczniowie Kopernika na Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich
4 października 2022r. | Administrator

Anna Martyńska (2d), Daniel Kopacz (2a) oraz Jakub Pa­zdro (4b) zostali przyjęci na Jagiellońskie Warsztaty Olim­pij­skie. Cykliczne spotkania z matematyki i informatyki od­bę­dą się stacjonarnie na Wydziale Matematyki i In­for­ma­ty­ki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze zajęcia już 22. paź­dzier­ni­ka. Gratulujemy.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6