39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Spotkanie autorskie z Panem Tomaszem Mrozowskim
4 października 2022r. | Administrator

28 września klasy 2D i 3F wraz z wychowawcami uda­ły się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na wystawę ma­lar­stwa Tomasza Mrozowskiego pt. "Czas". Uczniowie mo­gli po­dzi­wiać dzieła oraz poznać historię ich powstania, o któ­rej opowiedział im sam artysta. Dziękujemy za wspa­nia­łą lek­cję z historii sztuki, mitologii i kultury oraz za po­świę­co­ny nam czas.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6