39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Spływ kajakowy Lubaczówką
13 października 2022r. | Administrator

W dniach 5-7 października uczniowie naszej szkoły po raz kolejny wzięli udział w spływie kajakowym rzeką Lu­ba­czów­ką w Radawie. Uczestnikom dopisała piękna sło­necz­na pogoda, która niektórych zachęciła nawet do ką­pie­li w rze­ce. Po 3 godzinach zmagań kajakowych mło­dzież spraw­dza­ła swoją sprawność fizyczną i odwagę na czer­wo­nej trasie parku linowego. Wieczorem licealiści mi­le spędzili czas przy ognisku z pieczonymi na nim kieł­bas­ka­mi. Na­stęp­ne­go dnia uczniowie udali się do Ja­ro­sła­wia, gdzie wraz z przewodnikami zwiedzili dwie pod­ziem­ne trasy mia­sta. Nad bezpiecznym przebiegiem wy­ciecz­ki czuwali na­uczy­cie­le wychowania fizycznego.

te: 0.010s dbnc: 6 dbnq: 6