39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej
23 października 2022r. | Administrator

W dniach 19-21 października, w ramach zajęć z Edu­ka­cji dla bezpieczeństwa, klasy pierwsze uczestniczyły w war­szta­tach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przed­me­dycz­nej. Szkolenie poprowadził Szymon Mar­kow­ski, uczeń klasy 3A, pełniący równocześnie funkcję ra­to­wni­ka w hufcu ZHP Mielec. Celem szkolenia było nabycie wie­dzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej po­mo­cy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach za­gro­że­nia życia i zdrowia. Bardzo dziękujemy Szymonowi za po­dzie­le­nie się wiedzą i umiejętnościami.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6