39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Odwiedziny absolwentki!
27 października 2022r. | Administrator

20 października naszą szkołę odwiedziła Weronika Le­śniak, absolwentka klasy 3C. Weronika jest stypendystką To­wa­rzy­stwa Szkół Zjednoczonego Świata w Warszawie, dzię­ki temu uczy się w prywatnej szkole angielskiej - Le­we­ston School w Sherbone w Anglii. Po dwóch latach, na­pi­sze w tej szkole maturę brytyjską. Weronika spotkała się z na­szy­mi uczniami z klas pierwszych i drugich, i opo­wie­dzia­ła jak wyglądał proces rekrutacji do szkoły, co należy zrobić aby uczyć się za granicą. Zainteresowanie naszych ucz­niów było duże, gdyż Weronika przedstawiła informacje „z pierw­szej ręki”. Bardzo serdecznie dziękujemy Weronice za po­świę­co­ny czas, życzymy samych sukcesów i do zo­ba­cze­nia!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6