39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Barwy Mojej Ojczyzny
28 października 2022r. | Administrator

27 października miał miejsce etap powiatowy 12. edy­cji Konkursu Poezji i Piosenki „Barwy Mojej Ojczyzny”, któ­re­go organizatorem jest Polskie Towarzystwo Gim­nas­tycz­ne „Sokół 1893” przy współudziale Miejskiej Bi­blio­te­ki Pu­blicz­nej i współfinansowaniu Powiatu Mieleckiego. II LO w ka­te­go­rii recytacja reprezentowały: Amelia Dudek (4E), Ka­mi­la Kilian (2E) oraz Wiktoria Rydza (1E). Miło nam po­in­for­mo­wać, że jury konkursowe doceniło wszystkie nasze uczen­ni­ce i przyznało II miejsce Wiktorii, która recytowała ut­wór pt. „Z lat dziecięcych” B. Leśmiana, III miejsce za re­cy­ta­cję wiersza pt. „Deszcz” K. I. Gałczyńskiego zajęła Ame­lia, a Kamila została wyróżniona za recytację wiersza „Mor­skie oko” A. Asnyka. Serdecznie gratulujemy i życzymy dal­szych sukcesów!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6