39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Poetycki wieczorek grozy
30 października 2022r. | Administrator

28 października w naszej szkole w tajemniczej sce­ne­rii rozświetlonej blaskiem świec odbył się „Poetycki wie­czo­rek grozy” zorganizowany przez uczennice klas 4E oraz 4B. Licealiści zaprezentowali utwory poetyckie, które wpro­wa­dzi­ły publiczność w refleksyjny nastrój, zadumę nad ta­jem­ni­cą przemijania, nad śmiercią, siłą miłości i do­star­czy­ły wszystkim niezapomnianych przeżyć. Wy­jąt­ko­wy nastrój spot­ka­nia podkreśliła wystawa prezentująca prace plas­tycz­ne oraz zdjęcia licealistów Kopernika. Uczniowie (ar­tyś­ci) spisali się wspaniale, po raz kolejny udowadniając, jak ogrom­ny sceniczny potencjał drzemie w młodych ludziach. Ser­decz­nie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w or­ga­ni­zac­ję tego wydarzenia oraz przybyłej publiczności.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6