39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dia de los Muertos
31 października 2022r. | Administrator

27 października uczniowie naszej szkoły, na zor­ga­ni­zo­wa­nym w godzinach popołudniowych spotkaniu, mie­li oka­zję zapoznać się z obchodami Święta Zmarłych w Mek­sy­ku - El Día de los Muertos. Wszystko za sprawą fil­mu pt. „Coco”, amerykańskiej animowanej produkcji, prezentującej charakter święta, tradycje i rytuały. Ponadto, w ramach pod­su­mo­wa­nia zdobytej przez uczniów wiedzy, w każdej kla­sie została przeprowadzona lekcja na temat obchodów Świę­ta Zmarłych w Meksyku.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6