39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Znamy laureatów Dyktanda Niepodległościowego
13 listopada 2022r. | Administrator

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje na­u­czy­cie­li naszej szkoły zostało laureatami 13. edycji Dyk­tan­da Niepodległościowego. Są to pani Edyta Kar­na­sie­wicz i pan Alfred Ortyl. Wręczenie nagród dla laureatów miało miej­sce 11 listopada w SCK podczas Koncertu Nie­pod­leg­łoś­cio­we­go Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej. Wśród lau­re­a­tów znalazła się także pani Joanna Dul-Wolanin. Wy­róż­nio­no również najstarszą uczestniczkę i naj­młod­sze­go uczest­ni­ka ortograficznych zmagań – panią Elżbietę Kwiat­kow­ską i Macieja Niewęgłowskiego. Serdecznie gra­tu­lu­je­my i pękamy z dumy!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6