39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu
14 maja 2014r. | Administrator

Klasa 2E z naszego liceum wzięła udział w projekcie Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu realizowanym przez Klub Jagielloński. Zajęcia prowadzone przez studentów UJ, absolwentów naszej szkoły, odbyły się 11, 14 i 25 kwietnia. Projekt Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu ma na celu przedstawienie młodzieży zasad funkcjonowania w społeczeństwie, poznanie mechanizmów rządzących jego życiem oraz przede wszystkim zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa poprzez podejmowanie działań na rzecz wspólnego dobra obywateli.

obrazek

Pierwszego dnia zajęć uczniowie wzięli udział w symulacji Parlament 2.0. Każdy z nich wcielił się w rolę posła jednego z pięciu fikcyjnych ugrupowań politycznych: partii narodowej, konserwatywnej, liberalnej, socjaldemokratycznej, ludowej. W czasie kadencji partii politycznej wybranej przez uczniów - parlamentarzystów posłowie prowadzili rozmowy na tematy odnoszące się do obecnej sytuacji w państwie, uchwalali ustawy, podejmowali decyzje dotyczące budżetu i składali obietnice wprowadzeniu wielu korzystnych dla obywateli zmian. Nie obeszło się bez skandali z udziałem posłów, co stało się łakomym kąskiem dla mediów. Trzech uczniów reprezentowało stworzoną przez siebie stację telewizyjną i miało znaczący wpływ na wzrost bądź spadek poparcia dla określonego ugrupowania.

Drugiego dnia projektu ANP przed uczniami 2E stanęło zadanie stworzenia planu rozwojowego miasta Mielca na lata 2014-2034. W tej grze mogli oni poznać funkcjonowanie gminy naszego miasta oraz zasady nią rządzące, po czym sami musieli zmierzyć się z niełatwym zadaniem, jakim było właśnie uchwalenie budżetu. Uczniowie wymieniali obiekty sportowe, budynki kulturowe, parki i galerie handlowe, jakich brakuje w Mielcu, a także wyrażali dezaprobatę z powodu krótkich ścieżek rowerowych, niewielu imprez kulturowych, sportowych i wielu innych rzeczy, które chcieliby zmienić. Zatem z wielką uwagą i ostrożnością musieli tak dysponować wirtualnymi pieniędzmi, aby zrealizować jak najwięcej swoich pomysłów, nie zaniedbując przy tym podstawowych wydatków budżetowych miasta.

Trzeci dzień wymagał od uczniów wielkiej kreatywności i umiejętności współdziałania w grupie, gdyż zajęcia polegały na wymyśleniu akcji społecznościowej, a następnie na stworzeniu planu, według którego ta akcja zostanie zrealizowana. Należało dostrzec w swoim najbliższym otoczeniu potrzeby, jakie mogłyby być spełnione dzięki podjęciu danego przedsięwzięcia przez licealistów.

Owocem intensywnej pracy licealistów jest tekst "Polska naszych marzeń" napisany po pierwszym dniu zajęć, mem promujący miasto Mielec oraz filmik, który zostanie już wkrótce nakręcony przez uczniów 2E.

http://www.anp.kj.org.pl/konkurs/tekst/145/

Kierujemy gorącą prośbę do uczniów Kopernika o wsparcie licznymi głosami klasy 2E, reprezentującej naszą szkołę, i zachęcenie swoich znajomych do oddawania głosów na projekt, w który uczniowie włożyli wiele wysiłku i zaangażowania!

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6