39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Klapki miały swój dzień w Koperniku
30 listopada 2022r. | Administrator

28 listopada w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Klap­ka, zmieniając swoje codzienne obuwie na klapki lub pan­tof­le. Do zabawy włączyła się niemalże cała spo­łecz­ność Kopernika. Dla uczniów, którzy wzięli udział w ob­cho­dach Dnia Klapka, był to dzień bez pytania. Dzię­ku­je­my Sa­mo­rzą­do­wi Uczniowskiemu za pomysł świę­to­wa­nia ta­kie­go dnia i mamy nadzieję, że zagości on już na stałe w naszym ka­len­da­rzu szkolnym.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6