39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Biologiczna i Olimpiada Wiedzy o Żywieniu
30 listopada 2022r. | Administrator

Miło nam zakomunikować, że do drugiego etapu Olim­pia­dy Biologicznej zakwalifikowało się trzech uczniów z na­szej szkoły: Alicja Pazdro (3C), Dominika Mazur (4D) oraz Fi­lip Kalisz (3C), natomiast do drugiego etapu Olimpiady Wie­dzy o Żywieniu zakwalifikowała się Wiktoria Kania (4D). Ser­decz­nie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze suk­ce­sy!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6