39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki na Politechnice Rzeszowskiej
4 grudnia 2022r. | Administrator

30 listopada grupa naszych uczniów przebywała w pra­cow­ni optyki Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pod opie­ką pra­cow­ni­ków PRz wykonywała ćwiczenia la­bo­ra­to­ryj­ne z fi­zy­ki. Mamy nadzieję, że te zajęcia staną się początkiem szer­szej współpracy między II LO w Mielcu i Politechniką Rze­szow­ską.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6