39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

„Dziady, dziadki i dziadusie”
6 grudnia 2022r. | Administrator

1 grudnia w naszej szkole zostało zaprezentowane przed­sta­wie­nie pt. „Dziady, dziadki i dziadusie” inspirowane II cz. „Dzia­dów” Adama Mickiewicza. Za scenariusz i re­ży­se­rię spektaklu odpowiedzialna była Natalia Występek z kla­sy 2F. W przedstawieniu zagrali uczniowie należący do Szkol­ne­go Koła Teatralnego, które działa od września bie­żą­ce­go roku pod opieką pana Bartosza Skwiruta, na­to­miast sce­no­gra­fię i rekwizyty przygotowała sekcja techn­icz­na ko­ła. W części muzycznej przedstawienia mogliśmy usły­szeć chór szkolny pod kierownictwem pani Agnieszki Straż. Pu­blicz­ność dobrze bawiła się, oglądając przedstawienie, a SKT roz­po­czy­na już pracę nad przygotowaniem ko­lej­ne­go wy­stę­pu.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6