39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wykłady na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej
6 grudnia 2022r. | Administrator

1 grudnia 46-osobowa grupa uczniów naszej szkoły uczest­ni­czy­ła w wykładach z matematyki na Wydziale Ma­te­ma­ty­ki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Słu­cha­cze mogli zastanowić się nad znanym „problemem ple­ca­ko­wym”, problemem pokrycia zbioru oraz przemyśleć py­ta­nie z pogranicza matematyki i filozofii dotyczące tego, czy istnieje nieskończoność. Wykłady cieszyły się dużym za­in­te­re­so­wa­niem ze strony uczniów.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6