39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Akcja „Talenciaki”
6 grudnia 2022r. | Administrator

20 listopada zakończyła się akcja sklepu Lidl pod naz­wą „Talenciaki”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu ucz­niów naszej szkoły zdobyliśmy ponad 1700 kuponów. Ta­len­cia­ki zostały wymienione na wybrane przez grono pe­da­go­gicz­ne nagrody. Są to: tablice magnetyczne z ukła­dem krwio­noś­nym, pokarmowym, rozrodczym, prze­strzen­ny mo­del tu­ło­wia człowieka oraz zestaw rozwijających plan­szó­wek. Samorząd szkolny serdecznie dziękuje za tak du­że za­in­te­re­so­wa­nie akcją i liczy na wsparcie w kolejnych tego ty­pu kampaniach!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6