39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

V Mielecki Festiwal Nauki i Techniki
10 czerwca 2014r. | Administrator

30–31 maja 2014 r. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu przygotowali po raz piąty festiwal nauki i techniki. Tegorocznym prezentacjom i wykładom przyświecały słowa Plutarcha z Cheronei: „Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić”.

Celem festiwalu jest promocja kształcenia technicznego w związku z planami utworzenia w Mielcu Wydziału Inżynierii Wytwarzania AGH w Krakowie, ukazanie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie oraz promocja regionalnych inicjatyw edukacyjnych (m.in. „Podkarpacie stawia na zawodowców”, „Młodzieżowa Akademia Umiejętności Technicznych”).

Nasi uczniowie i nauczyciele zostali zaproszeni do zaprezentowania doświadczeń z fizyki, chemii i biologii w ramach „Młodzi Naukowcy 2014 r.”, czyli prezentacji mieleckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie „Kopernika” brali udział w wykładach towarzyszących festiwalowi: „Co fizycy widzą w chmurach?” – wykład dr. inż. Łukasza Chmury z AGH w Krakowie oraz „Czy energia odnawialna nas ocali?” – wykład Pawła Zięby z Podkarpackiego Klastra Energii Odnawialnej.

te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6