39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Jarmark Świąteczny
10 grudnia 2022r. | Administrator

W niedzielę, 11 grudnia 2022 r., w Mielcu odbędzie się tra­dy­cyj­ny Powiatowy Jarmark Świąteczny. Nasza szkoła bę­dzie miała swoje stoisko, a w nim wyjątkowe i nie­pow­ta­rzal­ne rękodzieło. Przygotowaliśmy piękne dekoracje świą­tecz­ne, z których sprzedaży dochód przeznaczony zo­sta­nie dla potrzebujących uczniów naszej szkoły. Czas przed­świą­tecz­ny to niesamowity moment na dzielenie się dobrem. Za­pra­sza­my na stoisko II LO na mieleckim Rynku w godz. od 12.00 do 20.00. PLAKAT

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6