39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wyróżnienie dla Weroniki
14 grudnia 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Weronika Kopacz (3C) otrzy­ma­ła wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plas­tycz­nym „Porozmawiajmy o uzależnieniach i AIDS” . Na kon­kurs wpłynęło 293 prace z 74 szkół województwa pod­kar­pac­kie­go, więc tym bardziej gratulujemy sukcesu. Kon­kurs or­ga­ni­zo­wa­ny jest w związku ze Światowym Dniem Walki z AIDS – święta obchodzonego od 1988 roku, co­rocz­nie 1 grud­nia, z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia. Jego ce­lem jest m.in. poszerzenie wiedzy z zakresu pro­ble­ma­ty­ki HIV/AIDS, uświadomienie zagrożenia. Wi­ru­sem HIV za­ka­ża­ją się przede wszystkim osoby młode – między 15 a 24 ro­kiem życia (stanowią prawie 40% zarażonych na ca­łym świecie).

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6