39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wizyta młodzieży z „Kopernika” Przedszkolu Miejskim nr 9
15 grudnia 2022r. | Administrator

W piątek, 9 grudnia, grupa młodzieży z klasy 2C pod opie­ką pani Małgorzaty Schab odwiedziła Przedszkole Miej­skie nr 9 w Mielcu. Nasi uzdolnieni aktorsko artyści za­pre­zen­to­wa­li przedstawienie pt. „Porwanie choinek”. Spek­takl został entuzjastycznie przyjęty przez dzieci, które na­gro­dzi­ły aktorów gromkimi brawami.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6