39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla uczennicy II LO
16 grudnia 2022r. | Administrator

Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich, uczennica kla­sy 3B, otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wy­róż­nie­nie zostało wręczone 14 grudnia przez Wi­ce­wo­je­wo­dę Podkarpackiego, Pana Radosława Wiatra oraz Pod­kar­pac­kie­go Kuratora Oświaty, Panią Małgorzatę Rauch. Sty­pen­dium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest ucz­nio­wi, który uzyskał najwyższą w danej szkole śred­nią ocen na świadectwie rocznym. Serdecznie gra­tu­lu­je­my Wik­to­rii i ży­czy­my dalszych sukcesów!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6