39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiktoria i David na otwarciu Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz”
17 grudnia 2022r. | Administrator

15 grudnia uroczyście otwarto Podkarpackie Centrum Na­u­ki „Łukasiewicz” w Jasionce. W uroczystości wzięła udział delegacja naszego liceum. II LO reprezentował Dy­rek­tor Zbigniew Rzeźnik oraz dwoje uczniów: Wiktoria Klich (3B) oraz David Gąsiorek (4A) - stypendyści pro­gra­mu „Nie za­gu­bić talentu”. Nasi uczniowie mieli za­szczyt, wraz z mar­szał­kiem województwa pod­kar­pac­kie­go Władysławem Or­ty­lem, uroczyście roz­wią­zać wstęgę oficjalnie ot­wie­ra­ją­cą PCN i wpisać się do pamiątkowej księgi gości.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6