39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Klasa 2E na Uniwersytecie Rzeszowskim
20 grudnia 2022r. | Administrator

14 grudnia klasa 2E po raz kolejny uczestniczyła w za­ję­ciach na Wydziale Polonistyki i Dziennikarstwa UR. Tym ra­zem uczniowie wysłuchali wykładu na temat debaty oks­fordz­kiej, a później - w ramach zajęć warsztatowych - sa­mi na­u­czy­li się taką debatę prowadzić. Ćwiczyli także nie­zbęd­ne umiejętności retoryczne potrzebne podczas wystąpień pu­blicz­nych.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6