39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Loteria dla Filipka
20 grudnia 2022r. | Administrator

15 grudnia uczniowie klasy 3F wraz z wy­cho­waw­czy­nią zorganizowali loterię na rzecz chorego Fi­lip­ka Biesia, któ­ry urodził się z niewykształcąnymi rącz­ka­mi. Uczniowie Ko­per­ni­ka mieli okazję wygrać na­gro­dy zebrane przez ucz­niów przy wsparciu sponsorów: Księgarni „Piątka”, sa­lo­nu fry­zjer­skie­go „Stylove”, sklepu „Kawa czy Herbata’, re­stau­ra­cji „Kim Pho”, piekarni „Gruzińska”, kwiaciarni „Am­bien­te”, salonowi kosmetycznemu „House Of Beauty”, siłowni „Ex­tre­me” oraz Pani Barbarze Pieróg. Serdecznie dzię­ku­je­my wszystkim, którzy włączyli się w akcję.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6