39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Astronomiczna
21 grudnia 2022r. | Administrator

Do II etapu LXVI Olimpiady Astronomicznej za­kwa­li­fi­ko­wa­ło się 64 najlepszych uczniów z całej Polski. Z ra­doś­cią informujemy, że aż siedmioro z nich to ucz­nio­wie II LO w Miel­cu. Są to: David Gąsiorek (4A), Wiktoria Klich (3B), Ma­ksy­mi­lian Koleśniak (3B), Tymon Szyler (4A), Jan Wa­na­to­wicz (4B), Piotr Żmuda (3B) i Paweł Żuczek (4B). Gra­tu­la­cje!

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6