39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Języka Angielskiego
8 stycznia 2023r. | Administrator

Uczennica klasy 4D, Wiktoria Siembab, za­kwa­li­fi­ko­wa­ła się do etapu okręgowego Olimpiady Ję­zy­ka An­giel­skie­go. Wik­to­rii serdecznie gratulujemy i ży­czy­my po­wo­dze­nia w trak­cie kolejnego etapu, który od­bę­dzie się 9 stycz­nia.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6