39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
1 lutego 2023r. | Administrator

Wiktoria Klich (3B) oraz Jan Wanatowicz (4B) re­pre­zen­to­wa­li naszą szkołę w eliminacjach okręgowych XXXVI Olim­pia­dy Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Pol­skie Towarzystwo Ekonomiczne. Olimpiada zo­sta­ła ob­ję­ta ho­no­ro­wym patronatem Prezesa Narodowego Banku Pol­skie­go i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Gratulujemy suk­ce­su i z niecierpliwością czekamy na wyniki.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6