39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty matematyczne i fizyczne
15 lutego 2023r. | Administrator

9 lutego w II LO odbyły się kolejne warsztaty ma­te­ma­tycz­ne i fizyczne dla naszych uczniów prowadzone przez star­szych kolegów. W części poświęconej fizyce Jan Wa­na­to­wicz oraz Paweł Żuczek, uczniowie klasy 4B, omó­wi­li me­to­dy liczenia niepewności pomiarowych przy do­świad­cze­niach fi­zycz­nych oraz zaprezentowali przy­kła­do­we za­da­nie doświadczalne z olimpiady fizycznej. Część ma­te­ma­tycz­ną pt. „Kolorowanie” poprowadzili nasi ze­szło­rocz­ni ab­sol­wen­ci: Tomasz Martyński, Daniel Pazdro oraz Alek­san­dra Za­kręc­ka.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6