39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Studniówka
15 lutego 2023r. | Administrator

4 lutego 2023r. na 100 dni przed egzaminem doj­rza­łoś­ci, ucz­nio­wie klas maturalnych II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Mikołaja Kopernika bawili się na ba­lu stud­niów­ko­wym. Wydarzeniu towarzyszyła nie tylko pod­nio­sła at­mos­fe­ra, ale również piękne balowe suknie, gar­ni­tu­ry czy mod­ne fryzury. Ponadto wspaniała muzyka, śpiew, ta­niec, błys­ki świateł i oczywiście uroczysty polonez spra­wi­ły, że bal ten na długo zapadnie w pamięci obecnym ma­tu­rzys­tom. Stud­niów­kę rozpoczęła część oficjalna z prze­mó­wie­nia­mi, pod­su­mo­wa­niem i podziękowaniami. Za­koń­czył ją walc pro­fe­sor­ski, czyli wspólny taniec na­u­czy­cie­li i ma­tu­rzys­tów. Potem była już tylko zabawa... do bia­łe­go ra­na.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6