39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy Technicznej
16 lutego 2023r. | Administrator

Mamy kolejną wspaniałą wiadomość! Po raz pierwszy w historii naszego liceum do etapu centralnego Olimpiady Wie­dzy Technicznej zakwalifikowało się aż 3 uczniów. Są to Wik­tor Maj­ka, Jan Wanatowicz i Paweł Żuczek (wszyscy z kl. 4b). Suk­ces jest tym większy, że do finału XLIX OWT za­kwa­li­fi­ko­wa­nych zo­sta­ło tylko 23 najlepszych uczniów z ca­łej Pol­ski. Serdeczne gratulacje.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6