39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kopernik grał z WOŚP
19 lutego 2023r. | Administrator

Ostatniego dnia przed feriami zimowymi z inicjatywy Mło­dzie­żo­wej Rady Miasta Mielca została zorganizowana zbiór­ka pie­nię­dzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Po­mo­cy. Dzię­ki dobrym sercom naszych uczniów w ciągu jed­ne­go dnia zebraliśmy i przekazaliśmy aż 500 zł. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, którzy zechcieli włączyć się w tę ak­cję.

obrazek
te: 0.011s dbnc: 6 dbnq: 6